Hoạt Động – Sự Kiện – Giải Thưởng

Các hoạt động, sự kiện, giải thưởng của công ty kiến trúc NEOHouse JSC đạt được trong những năm hoạt động và làm việc trong xuyến suốt hơn 6 năm vừa qua. Nhằm mục đích khẳng định thương hiệu trên thị trường tại Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung.