Hoạt Động – Sự Kiện – Giải Thưởng

Hoạt động công ty NEOHouse

Các hoạt động, sự kiện, giải thưởng của công ty kiến trúc NEOHouse JSC đạt được trong những năm hoạt động và làm việc trong xuyến suốt hơn 6 năm vừa qua. Nhằm mục đích khẳng định thương hiệu trên thị trường tại Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Bạn cần hỗ trợ?