Kiến Trúc Pháp

Hai nền văn minh Hy Lạp và La Mã được hình thành từ thiên niên kỷ thứ III và thứ I (TCN), là cái nôi của văn minh phương Tây cổ đại, đã phát triển nhãi ranh và để lại những ảnh hưởng sâu sắc đến diện mạo văn hóa của Tây Âu trong thời kỳ trung đại. vì thế khi ngược dòng trở về với lịch sử của kiến trúc châu Âu chẳng thể không nhắc đến những phong cách kiến trúc cổ đại Hy – La. Nói đến kiến trúc Pháp không thể không nói đến cái nôi đã sản sinh và nuôi dưỡng nó, đó là kiến trúc châu Âu, bởi từ trong cỗi nguồn lịch sử, văn hóa Pháp và văn hóa châu Âu không thể tách rời. Lịch sử của Tây Âu được hình thành từ thế kỷ thứ VSCN, trên cái nền tan rã của đế chế Tây La Mã cổ đại, vì vậy xét cho đến cùng, kiến trúc châu Âu chịu ảnh hưởng phong cách của kiến trúc La Mã và sâu xa hơn là phong cách kiến trúc của Hy Lạp cổ đại.

Kiến Trúc Pháp Đẹp